Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic Biuletyn Informacji Publicznej PUP Łowicz Starostwo Powiatowe w Łowiczu Urząd MIejski w Łowiczu
Header Pic
Header Pic  Pfeil Dzisiaj jest: Środa, 16 Kwiecień 2014 r. Imieniny obchodzą: Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta Header Pic
Header Pic

Doposażenie stanowisk pracy - PFRON
Wpisał: Jacek Nezdropa   
03.04.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr LII/342/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w wysokości 140.000,00 złotych na rok 2014  ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  do dnia 15 maja 2014 roku.

Druk wniosku można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu pokój nr 6.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 46 830 98 25

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane !

 
Staże - EFS - wstrzymanie naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
24.03.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków na realizację staży dla osób bezrobotnych. Środki finansowe na realizację staży dla osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.
Kolejny nabór wniosków o organizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych, rozpocznie się po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy.
Komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej naszego urzędu.
 
Mikroprzedsiębiorca Roku 2014
Wpisał: Jacek Nezdropa   
12.03.2014.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli mikroprzedsiębiorstw, którzy mają pomysł, wizję i konsekwentnie dążą do sukcesu. Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, a tegoroczna pula nagród to 85 tys. zł.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

Senior - dla firm, które mają co najmniej siedmioletni staż,

Progres - dla przedsiębiorstw, które zaczęły działać między 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2010,

Start - dla firm zarejestrowanych po 1 stycznia 2011 roku. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma 15 tys. zł, zaś ze wszystkich zgłoszeń jury wybierze mikroprzedsiębiorcę roku 2014 i nagrodzi go 40 tys. zł.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany już po raz dziesiąty. Jego celem jest wspieranie drobnych przedsiębiorców. Zgłaszać się do niego można poprzez formularz zamieszczony na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w terminie od 3 marca do 13 kwietnia 2014 roku. Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

 
Staże - EFS - zmiana naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
04.03.2014.

   Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje, iż przyjmuje tylko wnioski na realizację staży dla osób  bezrobotnych  powyżej 50  roku  życia.  

 

          Środki finansowe na realizację staży dla innych grup osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.

       

       


Czytaj całość…
 
Spotkanie z pracodawcami
Wpisał: Jacek Nezdropa   
13.02.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu serdecznie zaprasza wszystkich  Pracodawców na spotkanie w dniu 25 lutego 2014 roku o godz. 10.00 do Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego ul. Stanisławskiego 30 A I piętro.

                 Tematem spotkania będzie organizacja staży w 2014 roku ze środków unijnych realizowanych w ramach projektu „Nowe Perspektywy” POKL, Poddziałanie 6.1.3 dla osób bezrobotnych pow. 50 roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu; 46 830-98-33

 
Własna firma  krok po kroku
Wpisał: Jacek Nezdropa   
13.02.2014.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniach 10-14 marca 2014 roku XXIV edycję seminarium „Własna firma – krok po kroku”, które kierowane jest do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Czytaj całość…
 
Służba kontraktowa w Międzyrzeczu
Wpisał: Jacek Nezdropa   
13.02.2014.
17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, prowadzi intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych. Poszukujemy kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy i Narodowych Sił Rezerwowych, we wszystkich specjalnościach wojskowych.
Podstawowe wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów do wszystkich korpusów to:
- obywatelstwo polskie;
- status oficera, podoficera, szeregowego rezerwy lub żołnierza NSR z nadanym przydziałem kryzysowym i mobilizacyjnym oraz odbytymi ćwiczeniami rotacyjnymi;
- nieposzlakowana opinia (niekaralność);
- zdolność psychiczna i fizyczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej (określana przez właściwe RWKL, w toku postępowania w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej).
Czytaj całość…
 
Praca w Niemczech
Wpisał: Jacek Nezdropa   
10.02.2014.
Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach wzorem lat ubiegłych nawiązało współpracę z kolejną firmą z branży opiekuńczej - Prosenior24, specjalizującą się w zatrudnianiu opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech.
W dniu 21.03.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 28 zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu zatrudnienia.
Chętni mogą zapisać się osobiście lub telefonicznie pod nr telefonów 46/833-36-50 i 833-39-74.
 
Wsparcie ze środków PFRON
Wpisał: Jacek Nezdropa   
04.02.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu prosi osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu oraz pracodawców, zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków PFRON w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych, o pisemne zgłoszenie, podając formą wsparcia oraz wartość dofinansowania do dnia 28 lutego 2014r.
Informacja o naborze stosownych wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej po podjęciu uchwały Rady powiatu o podziale środków na poszczególne zadania na rok 2014.

Czytaj całość…
 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wpisał: Jacek Nezdropa   
04.02.2014.
Od 1 stycznia 2014 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” z Łodzi wraz w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi realizuje projekt pt. „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Więcej informacji pod adresem projektu: www.slyszeserce.org.pl/moje_zycie/
Czytaj całość…
 
Staże - EFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
03.02.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż od dnia 10.02.2014 roku będzie prowadził nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją stażu będą rozpatrywane według przyjętych przez Urząd zasad.
Czytaj całość…
 
Wstrzymanie naboru wniosków na staż
Wpisał: Jacek Nezdropa   
03.02.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że z dniem 31 stycznia 2014 roku wstrzymuje nabór wniosków, dotyczących organizacji staży finansowanych ze środków krajowych . Wstrzymanie procesu przyjmowania wniosków spowodowane jest bardzo licznym ich napływem i ograniczonymi środkami finansowych na realizację tej formy aktywizacji.
Czytaj całość…
 
Dotacje - rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wpisał: Jacek Nezdropa   
27.01.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 3 lutego 2014 roku rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach projektu systemowego „Nowe Perspektywy”). 
Kompletne wnioski, będą przyjmowane w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy, pokój 14, (I piętro) do dnia 7 marca 2014 roku po sprawdzeniu pod względem merytorycznym w pokoju nr 6
Czytaj całość…
 
Dotacje - tworzenie stanowisk pracy
Wpisał: Jacek Nezdropa   
27.01.2014.
Powiatowy Urząd Pracy Łowiczu informuje, iż z dniem 03.02.2014 roku rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących stworzenia stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. 


Czytaj całość…
 
Oświadczenia - zatrudnianie cudzoziemców
Wpisał: Jacek Nezdropa   
23.01.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje podmioty gospodarcze składające oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, iż od dnia 3 lutego 2014r. rejestracja ta odbywać się będzie drogą elektroniczną.  
Czytaj całość…
 
Header Pic
left unten
(c) Jacek Nezdropa
right unten
© 2014 PUP Łowicz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.