Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic Biuletyn Informacji Publicznej PUP Łowicz Starostwo Powiatowe w Łowiczu Urząd MIejski w Łowiczu
Header Pic
Header Pic  Pfeil Dzisiaj jest: Wtorek, 27 Styczeń 2015 r. Imieniny obchodzą: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław Header Pic
Header Pic

Dotacje i doposażenie - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
22.01.2015.
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU INFORMUJE, ŻE OGŁASZA WYDAWANIE I NABÓR WNIOSKÓW

* bezrobotnych o przyznanie środków w celu podjęcia działalności gospodarczej dla których został ustalony profil pomocy - w kwocie do 15000 złotych;

w terminie od dnia 02 lutego 2015 roku do 16 lutego 2015 roku :* wniosków podmiotów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w kwocie do 20000 złotych.

w terminie od dnia 02 lutego 2015 roku do 02 marca 2015 roku :


Czytaj całość…
 
PIT-11 za 2014r.
Wpisał: Jacek Nezdropa   
21.01.2015.

Informujemy, iż osoby, które w 2014 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać w okresie od 20.01.2015 do 13.02.2015 informację PIT-11 za rok ubiegły w godzinach 8.15 - 15.00 w pokoju nr 8.

 
Nabór wniosków z FP
Wpisał: Jacek Nezdropa   
15.01.2015.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że prowadzi  nabór wniosków na realizację różnych form aktywizacji osób bezrobotnych  finansowanych z Funduszu Pracy.

Planujemy realizację następujących form aktywizacji zawodowej:

- staże zawodowe

- roboty publiczne

- prace interwencyjne

- szkolenia zawodowe

- bon stażowy

- bon na zasiedlenie

- bon szkoleniowy

- bon zatrudnieniowy.

Czytaj całość…
 
Wyypłata świadczeń: miasto Łowicz i gmina Łowicz
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.01.2015.
Informujemy, iż od stycznia 2015r. wypłata świadczeń dla osób z terenu miasta Łowicza i gminy Łowicz odbywać się będzie w Banku Spółdzielczym Ziemii Łowickiej, Stary Rynek 18 - wejście od ulicy Zduńskiej
 
Środki z PFRON
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.01.2015.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zm);

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Łowiczu prosi osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Łowiczu  oraz pracodawców, zainteresowanych  wsparciem  finansowym ze środków PFRON  w celu aktywizacji  osób niepełnosprawnych, o pisemne zgłoszenie, podając formą wsparcia oraz wartość dofinansowania do dnia  15 lutego  2015 r.

Czytaj całość…
 
Pożyczki dla osób bezrobotnych i pracodawców
Wpisał: Jacek Nezdropa   
19.11.2014.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że od 17.11.2014 r. bezrobotni, absolwenci  szkół i uczelni oraz studenci ostatniego roku studiów w całej Polsce będą mogli otrzymać do 74 tys. zł  niskooprocentowanej pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Od 17 listopada o pożyczkę będą mogli się ubiegać:

Ø       osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

Ø       poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w  okresie 48 miesięcy  od dnia ukończenia szkoły  lub uzyskania tytułu zawodowego

Ø       studenci ostatniego roku studiów.

Czytaj całość…
 
Profesjonalny Asystent dla Twojej firmy  oszczędność czasu i pieniędzy
Wpisał: Monika Gałaj   
24.10.2014.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. serdecznie zaprasza osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz osoby korzystające z form wsparcia udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy do wzięcia udziału w projekcie "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


W ramach projektu konsultanci Punktu Konsultaryjnego ŁARR S.A. świadczą usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzjących założyć działalność gospodarczą. Usługi te świadczone są w zakresie m.in.: konsultacji nt. profilu planowenej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznes planu / studium wykonalności, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu  zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDEG. Maksymalny czas trwania usługi doradczej dla jendego klienta to 40 godzin przy odpłatności usługi w wysokości jedynie 10% jej kosztu. Pozostałe 90% wartości usługi stanowi dla klienta pomoc de minimis i jest pokrywane w ramach dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.


W celu skorzystania z usług PK ŁARR S.A. lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 

Regionalny Punkt Konsultacyjny ŁARR S.A. tel.: 42 664 30 44 mail: rpk@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl

 
Wstrzymanie naboru wnsiosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
21.10.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje,  iż wstrzymuje nabór wniosków  na realizację staży, bonów stażowych, robót publicznych oraz prac interwencyjnych.  

Środki finansowe na realizację tych form aktywizacji dla osób bezrobotnych zostały  rozdysponowane.

W przypadku pozyskania nowych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, Urząd  poda informację do wiadomości publicznej.

 
Łowicki Tydzień Kariery
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.10.2014.

Łowicki Tydzień Kariery

20 – 24 października 2014 r.

 

Główny Organizator - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu – doradcy zawodowi

Współorganizatorzy  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,

 Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu,

 

Miejsce – Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy – sala nr 23

              - Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

 

PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014

Miejsce spotkań: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu sala 23

  • Godziny  10.00-11.00  Godzina 12.00-13.00

Grupowe spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

pt;” PODEJMOWANIE PRACY ZA GRANICĄ” dot;

*      poznania europejskiego rynku pracy i warunków podejmowania pracy za granicą

*      roli EURES w strukturach publicznych służb zatrudnienia

 

PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014

Miejsce spotkań: Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

  • Godziny  09.00-10.00-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 4 w Łowiczu

Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”

  • Godziny  10.15-11.15-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu

Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”

  • Godziny  11.30-12.30-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu
Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”
Czytaj całość…
 
Dotacje - wstrzymanie naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.10.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 09.10.2014 roku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 
Dodatkowe środki z FP
Wpisał: Jacek Nezdropa   
15.09.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje, iż pozyskał środki   z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych   będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Planujemy realizację  następujących form aktywizacji zawodowej:

      - staże zawodowe (max 3 miesiące)

      - roboty publiczne (max 3 miesiące)

      - prace interwencyjne

      - szkolenia zawodowe,

      - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max 15.000,00zł) –  dla 4 osób

      - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

        (max 15.000,00zł) – dla 2 osób

Czytaj całość…
 
Nabór wniosków z KFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
08.09.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w związku z możliwością skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  od dnia 04.09.2014 do dnia 10.10.2014r. organizuje  nabór wniosków pracodawców  o przyznanie środków z KFS  na sfinansowanie kosztów kształcenia  ustawicznego.

 

Wnioski pracodawców zainteresowanych przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem.
Czytaj całość…
 
Dotacje - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
26.08.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 1 września 2014 roku rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach projektu systemowego „Nowe Perspektywy”).

 

Kompletne wnioski, będą przyjmowane w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy, pokój 14, (I piętro) do dnia  30 września 2014 roku

po sprawdzeniu pod względem merytorycznym w pokoju nr 6

Czytaj całość…
 
BONY - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
24.07.2014.

Powiatowy Urząd Pracy Łowiczu informuje, iż rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących:

-   bonów stażowych,

-   bonów szkoleniowych,

-   bonów na zasiedlenie

 

Środki z rezerwy Ministra  przeznaczone są  na aktywizację osób bezrobotnych  do 30 roku życia.

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane tymi formami aktywizacji mogą pobierać wnioski w następujących pokojach:

- Wniosek o przyznanie bonu stażowego – pokój 22 a

- Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego – pokój 21

- Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie – pokój 22 c


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:

- Bon stażowy  – 46/ 830 98 23,

- Bon szkoleniowy  – 46/ 830 98 22,

- Bon na zasiedlenie – 46/ 830 98 26,

 

Wnioski o przyznanie bonów wydawane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tych form.

 
Staże - EFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
17.07.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  od 17.07.2014r. do 25.07 2014r.  prowadzi nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu. Wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją stażu będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Czytaj całość…
 
Header Pic
left unten
(c) Jacek Nezdropa
right unten
© 2015 PUP Łowicz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.