Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic Biuletyn Informacji Publicznej PUP Łowicz Starostwo Powiatowe w Łowiczu Urząd MIejski w Łowiczu
Header Pic
Header Pic  Pfeil Dzisiaj jest: Sobota, 28 Marzec 2015 r. Imieniny obchodzą: Aniela, Sykstus, Joanna, Antoni, Sonia Header Pic
Header Pic

Nabór wniosków z KFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
03.03.2015.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w związku z możliwością skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  od dnia 02.03.2015r.  do organizuje  nabór wniosków pracodawców  o przyznanie środków z KFS  na sfinansowanie kosztów kształcenia  ustawicznego.

Czytaj całość…
 
Wstrzymanie naboru wnsiosków - rezerwa MPiPS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.02.2015.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje,  że z dniem 23 lutego 2015r.  wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży oraz wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej na aktywizację osób bezrobotnych do 25 roku życia finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wstrzymanie procesu przyjmowania wniosków spowodowane jest bardzo licznym ich napływem oraz koniecznością terminowego rozpatrzenia.

Urząd ocenia, że kolejny nabór wniosków o organizację tych form aktywizacji osób bezrobotnych, rozpocznie się        po przystąpieniu do realizacji projektu w ramach środków finansowych  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Nabór wniosków - rezerwa MPiPS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
16.02.2015.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż pozyskał środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych do 25 roku życiaPlanujemy realizację następujących form aktywizacji zawodowej:

- staże zawodowe (max 4 miesiące)

- roboty publiczne (max 4 miesiące)

- prace interwencyjne

- szkolenia zawodowe,

- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max 15.000,00zł) – dla 1 osoby

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

(max 20.000,00zł) – dla 1 osoby

Czytaj całość…
 
Wstrzymanie naboru wnsiosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
02.02.2015.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje,  że z dniem 30 stycznia 2015r.  wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży oraz bonów stażowych.

 

Wstrzymanie procesu przyjmowania wniosków spowodowane jest bardzo licznym ich napływem, koniecznością terminowego rozpatrzenia oraz rozdysponowaniem bieżącej puli środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Urząd ocenia, że kolejny nabór wniosków o organizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych, rozpocznie się        po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych  z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Dotacje i doposażenie - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
22.01.2015.
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU INFORMUJE, ŻE OGŁASZA WYDAWANIE I NABÓR WNIOSKÓW

* bezrobotnych o przyznanie środków w celu podjęcia działalności gospodarczej dla których został ustalony profil pomocy - w kwocie do 15000 złotych;

w terminie od dnia 02 lutego 2015 roku do 16 lutego 2015 roku :* wniosków podmiotów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w kwocie do 20000 złotych.

w terminie od dnia 02 lutego 2015 roku do 02 marca 2015 roku :


Czytaj całość…
 
PIT-11 za 2014r.
Wpisał: Jacek Nezdropa   
21.01.2015.

Informujemy, iż osoby, które w 2014 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać w okresie od 20.01.2015 do 13.02.2015 informację PIT-11 za rok ubiegły w godzinach 8.15 - 15.00 w pokoju nr 8.

 
Nabór wniosków z FP
Wpisał: Jacek Nezdropa   
15.01.2015.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że prowadzi  nabór wniosków na realizację różnych form aktywizacji osób bezrobotnych  finansowanych z Funduszu Pracy.

Planujemy realizację następujących form aktywizacji zawodowej:

- staże zawodowe

- roboty publiczne

- prace interwencyjne

- szkolenia zawodowe

- bon stażowy

- bon na zasiedlenie

- bon szkoleniowy

- bon zatrudnieniowy.

Czytaj całość…
 
Wyypłata świadczeń: miasto Łowicz i gmina Łowicz
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.01.2015.
Informujemy, iż od stycznia 2015r. wypłata świadczeń dla osób z terenu miasta Łowicza i gminy Łowicz odbywać się będzie w Banku Spółdzielczym Ziemii Łowickiej, Stary Rynek 18 - wejście od ulicy Zduńskiej
 
Środki z PFRON
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.01.2015.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zm);

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Łowiczu prosi osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Łowiczu  oraz pracodawców, zainteresowanych  wsparciem  finansowym ze środków PFRON  w celu aktywizacji  osób niepełnosprawnych, o pisemne zgłoszenie, podając formą wsparcia oraz wartość dofinansowania do dnia  15 lutego  2015 r.

Czytaj całość…
 
Pożyczki dla osób bezrobotnych i pracodawców
Wpisał: Jacek Nezdropa   
19.11.2014.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że od 17.11.2014 r. bezrobotni, absolwenci  szkół i uczelni oraz studenci ostatniego roku studiów w całej Polsce będą mogli otrzymać do 74 tys. zł  niskooprocentowanej pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Od 17 listopada o pożyczkę będą mogli się ubiegać:

Ø       osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

Ø       poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w  okresie 48 miesięcy  od dnia ukończenia szkoły  lub uzyskania tytułu zawodowego

Ø       studenci ostatniego roku studiów.

Czytaj całość…
 
Profesjonalny Asystent dla Twojej firmy  oszczędność czasu i pieniędzy
Wpisał: Monika Gałaj   
24.10.2014.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. serdecznie zaprasza osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz osoby korzystające z form wsparcia udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy do wzięcia udziału w projekcie "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


W ramach projektu konsultanci Punktu Konsultaryjnego ŁARR S.A. świadczą usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzjących założyć działalność gospodarczą. Usługi te świadczone są w zakresie m.in.: konsultacji nt. profilu planowenej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznes planu / studium wykonalności, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu  zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDEG. Maksymalny czas trwania usługi doradczej dla jendego klienta to 40 godzin przy odpłatności usługi w wysokości jedynie 10% jej kosztu. Pozostałe 90% wartości usługi stanowi dla klienta pomoc de minimis i jest pokrywane w ramach dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.


W celu skorzystania z usług PK ŁARR S.A. lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 

Regionalny Punkt Konsultacyjny ŁARR S.A. tel.: 42 664 30 44 mail: rpk@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl

 
Wstrzymanie naboru wnsiosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
21.10.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje,  iż wstrzymuje nabór wniosków  na realizację staży, bonów stażowych, robót publicznych oraz prac interwencyjnych.  

Środki finansowe na realizację tych form aktywizacji dla osób bezrobotnych zostały  rozdysponowane.

W przypadku pozyskania nowych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, Urząd  poda informację do wiadomości publicznej.

 
Łowicki Tydzień Kariery
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.10.2014.

Łowicki Tydzień Kariery

20 – 24 października 2014 r.

 

Główny Organizator - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu – doradcy zawodowi

Współorganizatorzy  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,

 Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu,

 

Miejsce – Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy – sala nr 23

              - Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

 

PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014

Miejsce spotkań: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu sala 23

  • Godziny  10.00-11.00  Godzina 12.00-13.00

Grupowe spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

pt;” PODEJMOWANIE PRACY ZA GRANICĄ” dot;

*      poznania europejskiego rynku pracy i warunków podejmowania pracy za granicą

*      roli EURES w strukturach publicznych służb zatrudnienia

 

PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014

Miejsce spotkań: Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

  • Godziny  09.00-10.00-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 4 w Łowiczu

Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”

  • Godziny  10.15-11.15-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu

Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”

  • Godziny  11.30-12.30-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu
Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”
Czytaj całość…
 
Dotacje - wstrzymanie naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.10.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 09.10.2014 roku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 
Dodatkowe środki z FP
Wpisał: Jacek Nezdropa   
15.09.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje, iż pozyskał środki   z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych   będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Planujemy realizację  następujących form aktywizacji zawodowej:

      - staże zawodowe (max 3 miesiące)

      - roboty publiczne (max 3 miesiące)

      - prace interwencyjne

      - szkolenia zawodowe,

      - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max 15.000,00zł) –  dla 4 osób

      - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

        (max 15.000,00zł) – dla 2 osób

Czytaj całość…
 
Header Pic
left unten
(c) Jacek Nezdropa
right unten
© 2015 PUP Łowicz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.