Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic Biuletyn Informacji Publicznej PUP Łowicz Starostwo Powiatowe w Łowiczu Urząd MIejski w Łowiczu
Header Pic
Header Pic  Pfeil Dzisiaj jest: Poniedziałek, 01 Wrzesień 2014 r. Imieniny obchodzą: Idzi, Bronisława, Belinda Header Pic
Header Pic

Dotacje - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
26.08.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 1 września 2014 roku rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach projektu systemowego „Nowe Perspektywy”).

 

Kompletne wnioski, będą przyjmowane w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy, pokój 14, (I piętro) do dnia  30 września 2014 roku

po sprawdzeniu pod względem merytorycznym w pokoju nr 6

Czytaj całość…
 
BONY - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
24.07.2014.

Powiatowy Urząd Pracy Łowiczu informuje, iż rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących:

-   bonów stażowych,

-   bonów szkoleniowych,

-   bonów na zasiedlenie

 

Środki z rezerwy Ministra  przeznaczone są  na aktywizację osób bezrobotnych  do 30 roku życia.

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane tymi formami aktywizacji mogą pobierać wnioski w następujących pokojach:

- Wniosek o przyznanie bonu stażowego – pokój 22 a

- Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego – pokój 21

- Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie – pokój 22 c


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:

- Bon stażowy  – 46/ 830 98 23,

- Bon szkoleniowy  – 46/ 830 98 22,

- Bon na zasiedlenie – 46/ 830 98 26,

 

Wnioski o przyznanie bonów wydawane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tych form.

 
Staże - EFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
17.07.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  od 17.07.2014r. do 25.07 2014r.  prowadzi nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu. Wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją stażu będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Czytaj całość…
 
Giełda pracy
Wpisał: Monika Gałaj   
28.05.2014.

Firma "Stokrotka" Sp. z o.o. z Lublina zaprasza na giełdę pracy dotyczącą stanowiska magazynier - praca w Teresinie.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu w Klubie Pracy pok. 23, w dniu 29.05.2014r. o godz. 12.00.

Zaintersowanych prosimy o zabranie na giełdę pracy CV.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków
Wpisał: Monika Gałaj   
28.05.2014.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w związku z posiadanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr LII/342/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w wysokości 30.000,00 złotych ogłasza II nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych do dnia 13 czerwca 2014 roku. 

Druk wniosku można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu pokój nr 6.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 46 830 98 25.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 
Komunikat - nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wpisał: Jacek Nezdropa   
27.05.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2014 roku poz. 598 opublikowana została nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w oparciu o którą powiatowe urzędy pracy realizują zadania. Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg zmian zarówno w zakresie pracy z klientami, katalogu form pomocy jak i funkcjonowania urzędów pracy.
Do najważniejszych obszarów zmian należy zaliczyć:
- Profilowanie pomocy– powiatowy urząd pracy udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla niego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
- Poprawę jakości świadczonych usług poprzez powierzenie pracownikom urzędów pracy funkcji doradcy klienta.
- Nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy (bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie).
- Ułatwienie zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę.
- Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne).
- Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50 plus.
- Program Aktywizacji i Integracji – w ramach którego będą realizowane działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.
- Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników – poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nowe formy wsparcia oraz nowe rozwiązania organizacyjne będą sukcesywnie wprowadzane w miarę posiadanych środków finansowych. O zmianach ważnych dla naszych klientów będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio w kontaktach z pracownikami urzędu.
 
Praca w Holandii
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.05.2014.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU 

ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY BEZROBOTNE W DNIU  23 MAJA 2014R. O GODZINIE 10.00 POKÓJ 23 NA GRUPOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE : Przygotowanie do poszukiwania pracy w Polsce oraz poza granicami kraju - praca w Holandii.

Tematyka spotkania:

·        Źródła i formy zatrudnienia poza granicami kraju

·        Bezpieczne zatrudnienie w krajach UE

·        Instytucje właściwe do załatwiania poszczególnych spraw

·        Informacja o możliwościach pracy w kraju - spotkanie z przedstawicielem firmy Axell Polska Sp. z o.o.

·        Informacja o możliwościach wyjazdów za granicę oraz zdobycia zatrudnienia w Holandii  –. spotkanie z przedstawicielem firmy Axell  Holandia Sp. z o.o.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą zawodowym w PUP w Łowiczu pok. 22 C lub telefonicznie 46 830-98-26.

 

 

 

 
Szkolenie w Łodzi
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.05.2014.

Firma Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy oraz Urząd Miasta  Łodzi ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY:

mieszkające lub pracujące w Łodzi, zwolnione lub będące w trakcie okresu wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy do wzięcia udziału w projekcie EFS.

W ramach projektu zostanie zapewnione:

- poradnictwo zawodowe

- szkolenia zawodowe

- 4 m-czny staż zawodowy.

 

Osoby zainteresowane  mogą uzyskać szczegółową informację na stronie www.nowapracalodz.pl lub telefonicznie 691 811 198 , 42 630 22 50.

 

 
Flexi Mama
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.05.2014.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza Pracodawców do przyłączenia się do projektu FLEXI MAMA. Więcej informacji na stronie www.fleximama.wup.lodz.pl
 
Praca za granicą
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.05.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem pracy za granicą na spotkanie w dniu 27.06.2014 o godz. 10.00 w pok. 23
Temat spotkania: Międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane przez sieć EURES Spotkanie poprowadzi Pan Marcin Lewandowski – doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Z
apisy na spotkanie w tut. urzędzie w pokojach: 22A, 22B, 22C
 
Giełda pracy
Wpisał: Jacek Nezdropa   
17.04.2014.
Agencja Zatrudnienia Manpower zaprasza na giełdę pracy dotyczącą stanowiska Współpracownika Działu Produkcji, w fabryce czekolady w firmie Mars Polska.
Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu w Klubie Pracy pok. 23, w dniu 23.04.2014 o godzinie 10:00.
Prosimy o zabranie na giełdę pracy cv.
 
Doposażenie stanowisk pracy - PFRON
Wpisał: Jacek Nezdropa   
03.04.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr LII/342/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w wysokości 140.000,00 złotych na rok 2014  ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  do dnia 15 maja 2014 roku.

Druk wniosku można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu pokój nr 6.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 46 830 98 25

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane !

 
Staże - EFS - wstrzymanie naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
24.03.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków na realizację staży dla osób bezrobotnych. Środki finansowe na realizację staży dla osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.
Kolejny nabór wniosków o organizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych, rozpocznie się po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy.
Komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej naszego urzędu.
 
Mikroprzedsiębiorca Roku 2014
Wpisał: Jacek Nezdropa   
12.03.2014.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli mikroprzedsiębiorstw, którzy mają pomysł, wizję i konsekwentnie dążą do sukcesu. Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, a tegoroczna pula nagród to 85 tys. zł.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

Senior - dla firm, które mają co najmniej siedmioletni staż,

Progres - dla przedsiębiorstw, które zaczęły działać między 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2010,

Start - dla firm zarejestrowanych po 1 stycznia 2011 roku. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma 15 tys. zł, zaś ze wszystkich zgłoszeń jury wybierze mikroprzedsiębiorcę roku 2014 i nagrodzi go 40 tys. zł.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany już po raz dziesiąty. Jego celem jest wspieranie drobnych przedsiębiorców. Zgłaszać się do niego można poprzez formularz zamieszczony na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w terminie od 3 marca do 13 kwietnia 2014 roku. Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

 
Staże - EFS - zmiana naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
04.03.2014.

   Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje, iż przyjmuje tylko wnioski na realizację staży dla osób  bezrobotnych  powyżej 50  roku  życia.  

 

          Środki finansowe na realizację staży dla innych grup osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.

       

       


Czytaj całość…
 
Header Pic
left unten
(c) Jacek Nezdropa
right unten
© 2014 PUP Łowicz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.