Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic Biuletyn Informacji Publicznej PUP Łowicz Starostwo Powiatowe w Łowiczu Urząd MIejski w Łowiczu
Header Pic
Header Pic  Pfeil Dzisiaj jest: Czwartek, 18 Grudzień 2014 r. Imieniny obchodzą: Gracjan, Bogusław, Laurencja, Laura Header Pic
Header Pic

Pożyczki dla osób bezrobotnych i pracodawców
Wpisał: Jacek Nezdropa   
19.11.2014.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że od 17.11.2014 r. bezrobotni, absolwenci  szkół i uczelni oraz studenci ostatniego roku studiów w całej Polsce będą mogli otrzymać do 74 tys. zł  niskooprocentowanej pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Od 17 listopada o pożyczkę będą mogli się ubiegać:

Ø       osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

Ø       poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w  okresie 48 miesięcy  od dnia ukończenia szkoły  lub uzyskania tytułu zawodowego

Ø       studenci ostatniego roku studiów.

Czytaj całość…
 
Profesjonalny Asystent dla Twojej firmy  oszczędność czasu i pieniędzy
Wpisał: Monika Gałaj   
24.10.2014.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. serdecznie zaprasza osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz osoby korzystające z form wsparcia udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy do wzięcia udziału w projekcie "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


W ramach projektu konsultanci Punktu Konsultaryjnego ŁARR S.A. świadczą usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzjących założyć działalność gospodarczą. Usługi te świadczone są w zakresie m.in.: konsultacji nt. profilu planowenej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznes planu / studium wykonalności, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu  zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDEG. Maksymalny czas trwania usługi doradczej dla jendego klienta to 40 godzin przy odpłatności usługi w wysokości jedynie 10% jej kosztu. Pozostałe 90% wartości usługi stanowi dla klienta pomoc de minimis i jest pokrywane w ramach dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.


W celu skorzystania z usług PK ŁARR S.A. lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 

Regionalny Punkt Konsultacyjny ŁARR S.A. tel.: 42 664 30 44 mail: rpk@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl

 
Wstrzymanie naboru wnsiosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
21.10.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje,  iż wstrzymuje nabór wniosków  na realizację staży, bonów stażowych, robót publicznych oraz prac interwencyjnych.  

Środki finansowe na realizację tych form aktywizacji dla osób bezrobotnych zostały  rozdysponowane.

W przypadku pozyskania nowych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, Urząd  poda informację do wiadomości publicznej.

 
Łowicki Tydzień Kariery
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.10.2014.

Łowicki Tydzień Kariery

20 – 24 października 2014 r.

 

Główny Organizator - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu – doradcy zawodowi

Współorganizatorzy  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,

 Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu,

 

Miejsce – Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy – sala nr 23

              - Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

 

PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014

Miejsce spotkań: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu sala 23

  • Godziny  10.00-11.00  Godzina 12.00-13.00

Grupowe spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

pt;” PODEJMOWANIE PRACY ZA GRANICĄ” dot;

*      poznania europejskiego rynku pracy i warunków podejmowania pracy za granicą

*      roli EURES w strukturach publicznych służb zatrudnienia

 

PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014

Miejsce spotkań: Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

  • Godziny  09.00-10.00-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 4 w Łowiczu

Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”

  • Godziny  10.15-11.15-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu

Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”

  • Godziny  11.30-12.30-  spotkanie skierowane do uczniów kl. III Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu
Tematyka spotkania : „Źródła informacji Edukacyjno-Zawodowych”
Czytaj całość…
 
Dotacje - wstrzymanie naboru wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
09.10.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 09.10.2014 roku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 
Dodatkowe środki z FP
Wpisał: Jacek Nezdropa   
15.09.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje, iż pozyskał środki   z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych   będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Planujemy realizację  następujących form aktywizacji zawodowej:

      - staże zawodowe (max 3 miesiące)

      - roboty publiczne (max 3 miesiące)

      - prace interwencyjne

      - szkolenia zawodowe,

      - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max 15.000,00zł) –  dla 4 osób

      - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

        (max 15.000,00zł) – dla 2 osób

Czytaj całość…
 
Nabór wniosków z KFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
08.09.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w związku z możliwością skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  od dnia 04.09.2014 do dnia 10.10.2014r. organizuje  nabór wniosków pracodawców  o przyznanie środków z KFS  na sfinansowanie kosztów kształcenia  ustawicznego.

 

Wnioski pracodawców zainteresowanych przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem.
Czytaj całość…
 
Dotacje - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
26.08.2014.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 1 września 2014 roku rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach projektu systemowego „Nowe Perspektywy”).

 

Kompletne wnioski, będą przyjmowane w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy, pokój 14, (I piętro) do dnia  30 września 2014 roku

po sprawdzeniu pod względem merytorycznym w pokoju nr 6

Czytaj całość…
 
BONY - nabór wniosków
Wpisał: Jacek Nezdropa   
24.07.2014.

Powiatowy Urząd Pracy Łowiczu informuje, iż rozpoczyna wydawanie i nabór wniosków dotyczących:

-   bonów stażowych,

-   bonów szkoleniowych,

-   bonów na zasiedlenie

 

Środki z rezerwy Ministra  przeznaczone są  na aktywizację osób bezrobotnych  do 30 roku życia.

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane tymi formami aktywizacji mogą pobierać wnioski w następujących pokojach:

- Wniosek o przyznanie bonu stażowego – pokój 22 a

- Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego – pokój 21

- Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie – pokój 22 c


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:

- Bon stażowy  – 46/ 830 98 23,

- Bon szkoleniowy  – 46/ 830 98 22,

- Bon na zasiedlenie – 46/ 830 98 26,

 

Wnioski o przyznanie bonów wydawane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tych form.

 
Staże - EFS
Wpisał: Jacek Nezdropa   
17.07.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  od 17.07.2014r. do 25.07 2014r.  prowadzi nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu. Wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją stażu będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Czytaj całość…
 
Giełda pracy
Wpisał: Monika Gałaj   
28.05.2014.

Firma "Stokrotka" Sp. z o.o. z Lublina zaprasza na giełdę pracy dotyczącą stanowiska magazynier - praca w Teresinie.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu w Klubie Pracy pok. 23, w dniu 29.05.2014r. o godz. 12.00.

Zaintersowanych prosimy o zabranie na giełdę pracy CV.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków
Wpisał: Monika Gałaj   
28.05.2014.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w związku z posiadanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr LII/342/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w wysokości 30.000,00 złotych ogłasza II nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych do dnia 13 czerwca 2014 roku. 

Druk wniosku można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu pokój nr 6.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 46 830 98 25.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 
Komunikat - nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wpisał: Jacek Nezdropa   
27.05.2014.
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2014 roku poz. 598 opublikowana została nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w oparciu o którą powiatowe urzędy pracy realizują zadania. Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg zmian zarówno w zakresie pracy z klientami, katalogu form pomocy jak i funkcjonowania urzędów pracy.
Do najważniejszych obszarów zmian należy zaliczyć:
- Profilowanie pomocy– powiatowy urząd pracy udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla niego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
- Poprawę jakości świadczonych usług poprzez powierzenie pracownikom urzędów pracy funkcji doradcy klienta.
- Nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy (bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie).
- Ułatwienie zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę.
- Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne).
- Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50 plus.
- Program Aktywizacji i Integracji – w ramach którego będą realizowane działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.
- Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników – poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nowe formy wsparcia oraz nowe rozwiązania organizacyjne będą sukcesywnie wprowadzane w miarę posiadanych środków finansowych. O zmianach ważnych dla naszych klientów będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio w kontaktach z pracownikami urzędu.
 
Praca w Holandii
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.05.2014.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU 

ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY BEZROBOTNE W DNIU  23 MAJA 2014R. O GODZINIE 10.00 POKÓJ 23 NA GRUPOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE : Przygotowanie do poszukiwania pracy w Polsce oraz poza granicami kraju - praca w Holandii.

Tematyka spotkania:

·        Źródła i formy zatrudnienia poza granicami kraju

·        Bezpieczne zatrudnienie w krajach UE

·        Instytucje właściwe do załatwiania poszczególnych spraw

·        Informacja o możliwościach pracy w kraju - spotkanie z przedstawicielem firmy Axell Polska Sp. z o.o.

·        Informacja o możliwościach wyjazdów za granicę oraz zdobycia zatrudnienia w Holandii  –. spotkanie z przedstawicielem firmy Axell  Holandia Sp. z o.o.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą zawodowym w PUP w Łowiczu pok. 22 C lub telefonicznie 46 830-98-26.

 

 

 

 
Szkolenie w Łodzi
Wpisał: Jacek Nezdropa   
20.05.2014.

Firma Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy oraz Urząd Miasta  Łodzi ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY:

mieszkające lub pracujące w Łodzi, zwolnione lub będące w trakcie okresu wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy do wzięcia udziału w projekcie EFS.

W ramach projektu zostanie zapewnione:

- poradnictwo zawodowe

- szkolenia zawodowe

- 4 m-czny staż zawodowy.

 

Osoby zainteresowane  mogą uzyskać szczegółową informację na stronie www.nowapracalodz.pl lub telefonicznie 691 811 198 , 42 630 22 50.

 

 
Header Pic
left unten
(c) Jacek Nezdropa
right unten
© 2014 PUP Łowicz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.